Samfunnsøkonomisk merverdi

Sollihøgda plussby vil gi en produktivitetsgevinst på over 70 millioner årlig. Dette gir økt produktivitet i Osloregionen på over 1,4 milliarder i nåverdi med en beregningstid på 40 år.