Sollihøgda plussby blir smart | miljøvennlig | energismart | markaportal

På Sollihøgda bygger vi Europas første plussby: En ny by som nyttiggjør seg av miljøvennlig og smart teknologi.

Mulighetene Utfordringer
Nøkkeltall
2700
mål ubebygd land
30000
innbyggere
15000
arbeidsplasser
22
minutter fra Oslo S

Byvisjon

Hvordan ser den perfekte by ut om du fikk bestemme?
Vi skal bygge Europas første plussby som nyttiggjør seg av fremtidsrettet miljøvennlig og smart teknologi.

Visjon for Sollihøgda plussby

I dag er Avtjerna et ubebodd skogsområde i Bærum. I fremtiden kan det romme 30.000 innbyggere, 15.000 arbeidsplasser og bli Europas første plussby.
(mer…)

Fra Avtjerna til Sollihøgda plussby

Togstasjon for Ringeriksbanen på Avtjerna i Bærum muliggjør realisering av miljøprosjektet Sollihøgda plussby – og ivaretar Osloregionens fremtidige behov.

(mer…)

Slik kan visjonen bli virkelig

Sollihøgda plussby blir en eksepsjonell by. Med dagens kunnskap og teknologi har vi det som skal til for å nå de ambisiøse målene for smart og bærekraftig byutvikling. Vil du være med å bygge Europas første plussby?

(mer…)

Smart og bærekraftig byutvikling

Hvordan skal vi lykkes med å realisere visjonen om å bygge Europas første plussby?
Vi har sett nærmere på følgende seks strategiske områder.

Den produktive byen
Veien mot målet
Aktivt kollektivknutepunkt
Grønn mobilitet
Det beste fra bygda og byen
Plussbyen gir overskudd

Artikler

Samfunnsøkonomisk merverdi

Sollihøgda plussby vil gi en produktivitetsgevinst på over 70 millioner årlig. Dette gir økt produktivitet i Osloregionen på over 1,4 milliarder i nåverdi med en beregningstid på 40 år.