Nøkkeltall
2700
mål ubebygd land
30000
innbyggere
15000
arbeidsplasser
22
minutter fra Oslo S

Byvisjon

Hvordan ser den perfekte by ut om du fikk bestemme?
Vi skal bygge Europas første plussby som nyttiggjør seg av fremtidsrettet miljøvennlig og smart teknologi.

Visjon for Sollihøgda plussby

Slik ser vi for oss at Sollihøgda får Europas smarteste plussby.

Fra Avtjerna til Sollihøgda plussby

Fra ubebygd land til Europas smarteste plussby. Derfor bør skogen på Avtjerna bli til Sollihøgda plussby.

Slik kan visjonen bli virkelig

Sollihøgda plussby blir en eksepsjonell by. Vi har ikke alle svarene ennå, men vi med dagens kunnskap og teknologi har vi det som skal til. Vil du være med å bygge Europas første plussby?

Smart og bærekraftig byutvikling

Hvordan skal vi lykkes med å realisere visjonen om å bygge Europas første plussby?
Vi har sett nærmere på følgende seks strategiske områder.

Den produktive byen
Veien mot målet
Aktivt kollektivknutepunkt
Grønn mobilitet
Det beste fra bygda og byen
Plussbyen gir overskudd

Artikler

Samfunnsøkonomisk merverdi

Sollihøgda plussby vil gi en produktivitetsgevinst på over 70 millioner årlig. Dette gir økt produktivitet i Osloregionen på over 1,4 milliarder i nåverdi med en beregningstid på 40 år.