Sollihøgda plussby blir en eksepsjonell by. Med dagens kunnskap og teknologi har vi det som skal til for å nå de ambisiøse målene for smart og bærekraftig byutvikling. Vil du være med å bygge Europas første plussby?

Vi ser etter samarbeidspartnere som har gode ideer, løsninger og kunnskap om hvordan bygge fremtidens smarte plussby på Sollihøgda. Som samarbeidspartner vil du få mulighet til å være med å påvirke løsningene og utformingen av byen i tidlig fase – og vil bli en del av teamet som skal gjøre visjon til virkelighet.

 

Sollihøgda plussby blir et laboratorium for energiproduksjon i by

Energi er konstant. Den kan verken oppstå eller forsvinne, den går bare over i andre former. På Sollihøgda plussby, og alle andre steder, finnes mengder av energi som vi ikke utnytter. Det finnes samtidig utallige måter å produsere, lagre, distribuere og bruke energi smartere enn det gjøres i dag. Og med nok energi fra fornybare kilder kan vi løse mange av samfunnets utfordringer. Det er bra for både klimaet og økonomien.

Norge er en verdensledende energiprodusent fra både fornybare og fossile kilder, og har et godt utgangspunkt for å kunne være de første som finner lønnsomme og effektive løsninger der kombinasjonen av energikilder bidrar til at Sollihøgda plussby blir en by som produserer mer energi enn den bruker.

Det kan for eksempel være en kombinasjon av energikilder fra:

 • Vannkraft fra overvann og mindre vannkilder
 • Biogass og varme fra avløpsvann
 • Vindturbiner
 • Snølagring
 • Solvarme
 • Termisk energi
 • Nanoteknologi
Dette er tre av spørsmålene vi ønsker hjelp til å finne svar på:
 1. Hva slags innovativ teknologi kan implementeres i denne byen fra starten av for å produsere energimengder som monner?
 2. Innenfor hvilke utradisjonelle områder kan vi generere energi som vi skal ta høyde for i tidlig utvikling av Sollihøgda plussby?
 3. Hvilke incentiver må på plass for å gjøre løsningene lønnsomme for alle?

 

Sollihøgda plussby skal bli et laboratorium for bruk av naturens teknologi

Naturen er mye smartere enn oss mennesker. Edderkopper kan lage tråder 25 ganger sterkere enn stål, og som er motstandsdyktig mot bakterie- og soppangrep. Naturen produserer ikke avfall – for det som er avfall for noen er næring for andre.

I naturen finnes bakterier som spiser tungt oppløselige forurensende kjemikalier i jord, kjent som bioremedering. Vi skal la oss inspireres av naturen når vi nå skal utvikle et nullutslippssamfunn.

Dette er tre av spørsmål vi ønsker hjelp til å finne svar på:
 1. Hvordan kan vi rense avløpsvann fra husholdninger og industri effektivt gjennom naturlige prosesser?
 2. Hvordan kan vi tilrettelegge for urbant jordbruk som en integrert del av byen, på lite areal og uten matjord?
 3. Hvordan kan bygningskonstruksjonene lære av naturens konstruksjoner?

 

Sollihøgda plussby skal bli et laboratorium for HVERDAGSAKTIVITET OG FOLKEHELSE I BY

Foto: Marius Dalseg/ Den Norske Turistforening

“Norge er ikke skapt for å sitte på rompa”, er det et uttrykk som sier. Nordmenn sitter stadig mer. Gjennomsnittsvekten øker. Andelen nordmenn med livsstilssykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer blir større. Dette koster samfunnet enormt. Helsemyndighetene anbefaler minimum 30 minutter fysisk aktivitet per dag for voksen, og 60 minutter for barn.

Dette er tre av spørsmål vi ønsker hjelp til å finne svar på:
 1. Hvordan kan byen designes og inspirere innbyggere til å få mer enn sine 30 anbefalte daglige minutter med aktivitet?
 2. Hvordan kan vi gjøre kollektiv, gange og sykkel mer fristende – og privatbilen overflødig?
 3. Hvordan kan vi bidra til bedre mental og fysisk helse ved å gjøre naturen mer tilgjengelig?

 

Sollihøgda plussby skal bli et laboratorium for å redefinere måten vi bor og lever på

“Drømmeboligen” er for mange en villa med hage, stakittgjerde og dobbeltgarasje. Samtidig skal det være kort vei til en spennende jobb, kulturtilbud, restauranter, kafeer, butikker og folkeliv i gatene. Vi vet innerst inne at det ikke er realistisk å få i pose og sekk.

Dette paradokset vil vi gjøre noe med. Vi vil sette fingeren på den innlysende sannheten om at når folk bor i eneboliger på opp i mot ett mål store tomter, så vil de aller fleste ha lang avstand til goder som enten marka, kulturtilbud, cafeer, butikker og naboer.

Sollihøgda plussby skal det være et godt sted å bo, og det skal være enkelt å leve og attraktivt å reise til. Man skal både bo maksimalt 200 meter unna marka eller en grønn korridor som leder til marka og 5 minutter unna bysentrum. Man skal ha gode nabolag og et rikt kultur- og fritidstilbud. Hverdagslogistikken skal være tilrettelagt og enkel – og du skal ha tid til å gjøre det du har lyst til.

Dette er tre av spørsmål vi ønsker hjelp til å finne svar på:
 1. Hvordan kan en leilighet oppleves like attraktiv som villa for småbarnsfamilier?
 2. Hvordan kan vi skape en by hvor innbyggeren får i pose og sekk?
 3. Hvordan kan vi bo tett uten å føle oss som sardiner på boks?